WESTKAAI V2 - 3

Onze Visie

VASTGOEDONTWIKKELING ALS CULTURELE DAAD

Project² is een aparte projectontwikkelaar. Vervuld van een hartstocht voor architectuur en een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de samenleving en voor de stad als ontmoetingsplaats tussen de mens en zijn omgeving.

Architectuur en landschap worden met passie en nuance behandeld om gebouwen en wijken met een ziel en karakter te scheppen. Werken die aansluiten op een langetermijnperspectief. Innovatief en tijdloos.

De geselecteerde architecten staan dan ook ten dienste van hun realisaties en niet andersom, zelfs al zijn ze nationale of internationale referenties, zoals David Chipperfield Architects, Diener & Diener Architekten, Kollhoff Architekten, Robbrecht en Daem architecten, bOb Van Reeth, OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Architecten De Vylder Vinck Taillieu, noAarchitecten, META Architectuurbureau, Wirtz en Günther Vogt.

Het streven naar duurzaamheid komt enerzijds tot uiting in de tijdloze architecturale creaties van deze meesters, die behoren tot de beste ontwerpers van onze tijd. Anderzijds beschouwt Project² de energie- en milieuaspecten als absolute prioriteiten, zodat techniek en mooie architectuur elkaar in haar realisaties vinden en bijdragen tot hun duurzaam karakter.

Dankzij deze unieke knowhow, die een passie voor het product met een rationele aanpak combineert, ontwikkelt Project² al sinds meer dan 20 jaar projecten die echte referenties zijn geworden en waarover vaak gepubliceerd wordt. De meerwaarde die op deze manier voor de gemeenschap, de klanten en de investeerders ontstaat, heeft op kapitaal- en projectniveau geleid tot samenwerkingen en partnerschappen met prestigieuze institutionele (of para-institutionele) beleggers, zoals KBC Real Estate, SNS Property Finance (het vroegere ABN Amro), Reichmuth Bank, 3D enz.

Een essentieel thema bij Project² is het betaalbaar maken – het democratiseren – van hoogstaande architecturale projecten die doorgaans voorbehouden zijn aan een beperkte elite. In die filosofie bieden wij o.a. woningen tussen 150. 000 EUR en 300.000 EUR aan.

Project² heeft een lange traditie van publiek-private samenwerkingen, waarbij wij reeds meer dan 15 jaar zowel conceptueel als financieel substantieel bijdragen tot de publieke omgeving van onze projecten. Zo hebben wij o.a. de publieke tuinen en pleinen van de projecten Koraalberg, Het Koninklijk Entrepot en Westkaai aangelegd en nadien aan de Stad Antwerpen geschonken.